WitchWorld en winkeliers realiseren een sprookje…

Middenin een moderne wijk, op de straatstenen van de stad, groeit een boom. Zomaar, van de ene dag op de andere, staat hij ergens in het volle licht om vervolgens te verdwijnen en op een andere plek in het winkelcentrum Buitenmere weer te verschijnen. In samenwerking met de ondernemer
Read More